Proces rada

Proces rada

 • Step-1
  1. Prikupljanje podataka i analiza korisničkih zahteva
  U ovoj fazi trudimo se da prikupimo što više informacija o samom zahtevu na razne načine, što kroz organizaciju radnih sastanaka, analizu dostavljenih materijala, dokumenata, slika itd. Rezultat ove faze je detaljno napisana specifikacija projekta.
 • Step-2
  2. Projektovanje
  U ovom koraku projektni tim detaljno definiše ceo projekat i proverava izvodljivost projekta. Projekat se deli na male zadatke, tako da programeri, testeri, dizajneri i rukovodioci projekata mogu da procene svoje zadatke. Oni definišu da li je izvodljivo u smislu troškova, vremena, funkcionisanja, pouzdanosti itd.
 • Step-3
  3. Razvoj i izrada
  Svi pojedini elementi iz prethodnih faza se koriste za stvaranje funkcionalnog rešenja. Koristimo različite načine praćenja razvoja softvera u svim njegovim fazama, kako bi se osigurala kvaliteta i posvetila posebna pažnja završnim detaljima. Faza razvoja je završena kada je rešenje spremno za lansiranje.
 • Step-4
  4. Testiranje i ispravljanje nedostataka
  Softver obično sadrži veliki broj modula koji zahtevaju pažljivu implementaciju i korak-po-korak integraciju softverskog proizvoda. Tokom ove softverske faze, projektni tim proverava da li softverski proizvod radi na različitim sistemima. U slučaju grešaka, testeri ih popravljaju.
 • Step-5
  5. Isporuka, obuka i puštanje u rad
  Konačno, softver se predaje klijentima, vrši se instalacija na njihovim uređajima. U yavisnosti od dogovora, prelazak na novi sistem može biti direktan ili postepen, a takodje i uvođenje sistema u fazama.
 • Step-6a
  6. Održavanje i implememntacija dodatnih funkcionalnosti
  Nakon instalacije, ako je klijentu potrebna bilo kakva modifikacija, proizvod će proći kroz postupak održavanja. Održavanje podrazumeva neometano funkcionisanje sistema i aplikacija, kao i otkljanjanje uočenih grešaka i sitnijih izmena koje ne obuhvataju izmenu projekta.